शुक्रवार, १० फेब्रुवारी, २०१२

प्रेम/ सुधीर मोघे


दाटून आलेल्या संध्याकाळी
अवचित सोनेरी ऊन पडतं
तसंच काहीसं पाऊल न वाजवता
आपल्या आयुष्यात प्रेम येतं

शोधून कधी सापडत नाही
मागून कधीच मिळत नाही
वादळ वेडं घुसतं तेव्हा
टाळू म्हणून टळत नाही

आकाश पाणी तारे वारे
सारे सारे ताजे होतात
वर्षाच्या विटलेल्या बधिर मनाला
आवेगांचे तुरे फुटतात

संभ्रम स्वप्न तळमळ सांत्वन
किती किती तरहा असतात
सा~या सारख्याच जीवघेण्या
आणि खोल जिव्हारी ठसतात


प्रेमाच्या सफल-विफलतेला
खरं तर काहीच महत्व नसतं
इथल्या जय-पराजयात
एकच गहिरं सार्थक असतं

मात्र ते भोगण्यासाठी
एक उसळणारं मन लागतं
खुळ्या सोनेरी उन्हासारखं
आयुष्यात प्रेम यावं लागतं


मंगळवार, ७ फेब्रुवारी, २०१२

बालकवि / कुसुमाग्रज

रे अमर विहंगम ! गगनाचा रहिवासी
त्या नीलसागरावरचा चतुर खलाशी !
प्रिय सखा फुलांचा, ओढ्याचा सांगाती
त्यांच्यास्तव धुंडुनि ताराकण आकाशी
आणशी धरेवर अक्षर या धनराशी!

रविवार, ५ फेब्रुवारी, २०१२

शनिवार, ४ फेब्रुवारी, २०१२

कालचा पाऊस / यशवंत मनोहर

कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही
सदरहू पीक आम्ही आसवांवर काढले आहे
कालपर्यंत पावलांनी रस्त्यांपाशी तक्रारी मांडल्या नाहीत
झाडे करपली, माथी हरपली
नदीच्या काठाने मरण शोधित फिरलो
आयुष्याच्या काठाने सरण नेसून भिरभिरलो
कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही...

गुरुवार, २ फेब्रुवारी, २०१२

जोगडे / बा. भ. बोरकर

आम्ही सोंगाडॆ जोगडे । गळागंगेत कोरडॆ ।
सर्व दिशांच्या देशांच्या । नित्य दारांपुढे खडे ॥

हाती भिकेचा कटोरा । मुखी अध्यात्माची भाषा ।
ताटी निर्माल्य-विभूत । कोण वाढील ही आशा ॥

भीक वाढी त्याला घालू । क्रुद्ध आकाशाचा धाक ।
सुणे सोडी अंगावर । त्याच्यापुढे धरू नाक ॥

आणलेल्या भिकेपायी । घालू एकमेकां शिव्या ।
लोणी गटवाया आणू । रोज रव्या नव्या नव्या ॥

भीक घालणारा आहे । आम्ही तोवर जोगडॆ ।
भाव रुद्राक्षा अजून । भाग्य आमुचे केवढे! ॥


बुधवार, १ फेब्रुवारी, २०१२

तुझी वाट चुकणार नाही / कृ. ब. निकुंब

तुझी वाट चुकणार नाही या माझ्या मयसभेत
थबकणार नाहीस तू भव्य महाद्वाराशी
सप्तरंगी उन्हात झळको खुशाल त्याचे गोपुर!
तुला माहीत आहे कुजबुजणारी अंधुक वाट
वळणावळणाने जाणारी, श्वासाने उबदार होणारी
महाद्वारातून जाणारे फसव्या प्रपाताचे कौतुक करीत
नसत्या हिरवळीवर कोसळतील
त्यावेळी तू पोहोंचलेली असशील, अचूक
कमळाच्या तळ्यावर, धुंद धुक्यात लपलेल्या...
राजरस्ता, महाद्वाराकडून येणारा
कित्येक योजने दूर आहे या तळ्यापासून
कधीमधी-म्हणतात-भांबावून जातो
त्यातून वावरणा~याना
ह्या गूढ कमळांचा मुग्ध सुवास!
महाद्वारांनी जाणारांसाठी महाद्वारे आहेत-
तुझ्यासाठी
आहे ती श्वासांची वाट या माझ्या मयसभेत!!


मंगळवार, ३१ जानेवारी, २०१२

गाणे / पु. शि. रेगे

पक्षी जे झाडावर गाणे गातो
आहे झाडच दुसरे पुन्हा त्या गाण्यात
पक्षी जे झाडावर गातो.

झाडावर जे गाणे पक्षी गातो
आहे पक्षी दुसरा गाण्यातच त्या पुन्हा
झाडावर जे पक्षी गातो.

सोमवार, ३० जानेवारी, २०१२

आणीबाणी / अनिल

अशा काही रात्री गेल्यां ज्यांत काळवंडलो असतो
अशा काही वेळा आल्या, होतो तसे उरलो नसतो
वादळ असे भरून आले, तारू भडकणार होते
पाटा अशा घेरत होत्या, काही सावरणार नव्हते!
ह्रपून जावे भलतीकडेच, इतके नव्हते उरले भान,
करपून गेलो असतो इतके पेटून आले होते रान!
असे पडत होते डाव, सारा खेळ उधळून द्यावा;
विरस असे झाले होते, जीव पुरा विटून जावा!
कसे निभावून गेलो, कळत नाही, कळले नव्हते
तसे काही जवळ नव्हते-नुसते हातीं हात होते!


रविवार, २९ जानेवारी, २०१२

श्रद्धा आणि बुद्धी/ शांता शेळके

श्रद्धा जी जी पूजास्थाने मजलागी दाविते
बुद्धी त्यातिल दोष नेमके शोधुनिया काढिते!

श्रद्धा आहे परमेशाचा घ्यावयास आसरा
बुद्धी शंकित होऊनि बोले, ‘आहे का तो खरा?’

प्रीतीमध्ये विलीन व्हाया श्रद्धा हो आतुर
त्या प्रेमातिल व्यंगे लाविति बुद्धीला हुरहूर

श्रद्धा निर्भयपणे धावते ध्येयामागे यदा
बुद्धि तेधवा बसे न्याहळित अंतिम त्या आपदा

बुद्धी अपुले पायबंद नच शकेल घालू जिला
भोळी, सुंदर, निर्भय, श्रद्धा मिळेल का ती मला?


शनिवार, २८ जानेवारी, २०१२

युद्धानंतर / ग. दि. माडगूळकर

युद्धानंतर काय जगावर
राज्य नांदणे शांतीचे?
युद्धानंतर चढतिल गगनी
काय मनोरे नीतीचे?
युद्धानंतर नंदनवन का
होइल अवघ्या विश्वाचे?
-छे छे : नाही! युद्धोत्तर मग-
प्रयत्न दुसर~या युद्धाचे!!

शुक्रवार, २७ जानेवारी, २०१२

जांगड / भुजंग मेश्राम

त्यांच्या धर्मपीठात गेल्यावर
एक म्हणाला,
‘हामी यादव कुळातले’
दुसरा बोलला,
‘हामी सेटल झालेले भटके’
तिसरा रडला,
‘ढालिया हाव म्हणून काय झाले?’
चौथा हसला,
‘हामी अंधारातले लंबाडे’
हे शांतपणे ऎकल्यावर
‘तरी पण तुम्ही जांगड कसे रे?’
ते सर्व बघू लागले एकमेकांकडे
तर दिसलेत निव्वळ हडप्पाचे सांगाडे

उत्तराच्या शोधात ते शिरले म्यूझियममध्ये
म्हणतात, तिथून ते परत नाही आले-

गुरुवार, २६ जानेवारी, २०१२

माणूस नामका धरम / प्रकाश जाधव

रात धुंडया दीस धुंडया
पन कोण आयताच गवश्या नय

पीर धुंडया दरगा धुंडया
पर होनी को किसने टाल्या नय

जुम्मेसे बैठया मह्यनेसे बैठया
पर हज का पानी आव्या नय

खुद को धुंडया माळरान धुंडया
कोन पाक नजर गवश्या नय

दिस भाय धुंडया रात बेगम धुंडया
पर माणूस नामका धरम गवश्या नय